فرم استخدام

لطفا ابتدا فرم استخدام را از لینک ذیل دانلود کنید و بعد از تکمیل فرم به همراه اطلاعات زیر برای ما ارسال فرمایید.
http://srdco.ir/Files/4/estekhdam/from-estekhdam.docx

استخدام

نام و نام خانوادگی

کد ملی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس ایمیل

در این قسمت درخواست خود را بنویسید

لطفا در این قسمت متن خود را بنویسید

رزومه، آخرین مدارک تحصیلی و عکس خود را بصورت فشرده ارسال فرمایید