رنگهای کفپوش

سیلر مخصوص کفپوش اپوکسی

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی حلال بوده و به عنوان لایه اول جهت اشباع نمودن سطح و پر کردن روزنه های آن بر روی سطوح بتونی ، سیمانی و آسفالتی به کار می رود . این محصول پس از خشک شدن یک سطح نیمه براق را به وجود می آورد و دارای چسبندگی زیادی بر روی انواع سطح می باشد .

رنگ کفپوش اپوکسی (میانی – رویه)

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی بدون حلال سخت شونده با رزین های پلی آمین بوده و بر روی سطوح بتونی ، سیمانی و آسفالتی با ضخامت 3 – 2 میلی متر قابل اجرا است . این رنگ پس از سخت شدن یک سطح یکنواخت با سختی بالا و مقاوم در برابر مواد شیمیایی را به وجود می آورد . این محصول در فامهای مختلف ارائه می گردد .

رنگ کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی بدون حلال سخت شونده با رزین های پلی آمین بوده و در رنگ مشکی موجود می باشد . کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک از تجمع بار الکتریکی بر روی سطوح جلوگیری می کند و به عنوان رنگ رویه تا ضخامت 2 – 3 میلی متر قابل اجرا است .

رنگ کفپوش پلی یورتان

این محصول بر پایه رزین های پلی یورتان بدون حلال سخت شونده با اسیدهای آلی می باشد . از نکات بارز این نوع از رنگ ، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت نوری بالای آن می باشد و به عنوان لایه نهائی مورد استفاده قرار می گیرد و در فام های مختلف قابل ارائه می باشد .

کیلر کفپوش پلی یورتان

این محصول بر پایه رزین های پلی یورتان بدون حلال سخت شونده با است های آلی می باشد که پس از خشک شدن یک سطح یکنواخت و براق را به وجود می آورد . کیلر کفپوش پلی یورتان به علت مقاومت نوری بالایی که دارد ، بر روی کفپوش های اپوکسی که در محیط های بیرونی و در برابر نور خورشید قرار می گیرند ، استفاده می شود .