واحد عمران و ساختمان این شرکت با اتکاء به نیروی انسانی متخصص و مجرب سعی بر آن دارد ضمن حفظ برنامه زمانبدی، نسبت به اجرای مناسب و استاندارد پروژه­ها، در راستای تأمین رضایت ذی نفعان گام بردارد. زمینه فعالیت­های واحد عمران و ساختمان این شرکت به شرح زیر می باشد:

­ طراحی و ساخت پروژه­های احداث ابنیه؛ اجرای پروژه های مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی  -فرهنگی، ورزشی و صنعتی و...

­ طراحی و ساخت پروژه­های پارک سازی و فضای سبز

­ اجرای عملیات اصلاح هندسی ترافیکی، سواره و پیاده روها و تقاطع­ها؛ مناسب سازی، همسطح سازی،جدول گذاری، کانیو، نیوجرسی و...

­ اجرای پروژه­های راهسازی؛ زیرسازی و روسازی راه، آسفالت پیاده رو سازی، بلوک فرش.