متن

واحد ترافیک شرکت سازه رهاورد دنا با بهره مندی از کارشناسانی خبره،اکیپ های اجرایی متعدد و ماشین آلات خط کشی مناسب و به روز خدمات ذیل را با بهترین شرایط ارائه می نماید:

1 - اجرای انواع خط کشی و ترسیم علائم با رنگ های گرم، چند جزئی، سرد و ......

2 - اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی به همراه خط کشی و کفپوش های اپوکسی در مقاطع و ضخامت های مختلف

3 - اجرای انواع تجهیزات ایمنی و ترافیکی (چشم گربه ای ها، سرعتگیر های پلاستیکی و......)

4 - اجرای انواع کفپوش های اپوکسی جهت زیبایی،نشانه گذاری،ایجاد اصطکاک و محافظت  از سطوح زیرین در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی ،سرعتکاه ها،مسیر های دو چرخه ،پل های عابر پیاده و.....