رنگهای ساختمانی

رنگ روغنی آلکیدی (مات – نیمه براق – براق)

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پوشش دهنده های مختلف می باشد . این محصولات جهت اعمال بر روی سطوح فلزی ، چوبی ، سیمانی و گچی داخل ساختمان به کار می رود . رنگهای روغنی آلکیدی پس از خشک شدن ، یک سطح کاملاً یکنواخت با براقیت مناسب را به وجود می آورند . این نوع رنگ در فام های مختلف ارائه می گردد .

رنگ روغنی آلکیدی پوشش رزین

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پوشش دهنده های مختلف می باشد و به عنوان رنگ میانی بر روی سطوح فلزی ، چوبی ، سیمانی و گچی به کار می رود . رنگهای روغنی آلکیدی پوشش رزین پس از خشک شدن یک سطح کاملاً یکنواخت و نیمه مات را به وجود می آورند . این نوع رنگ در فام های مختلف ارائه می گردد .

ضد رنگ روغنی آلکیدی اخرایی

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پیگمنت اکسید آهن قرمز بوده و به عنوان لایه اول بر روی سطوح آهنی به کار می رود و دارای چسبندگی مناسبی است . مقاومت ضد زنگ روغنی آلکیدی اخرایی در برابر خراش و رطوبت مناسب است و با داشتن پوشش دهی بالا ، پس از خشک شدن سطحی کاملاً یکنواخت و مات را به وجود می آورد .

رنگ استخری

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک مقاوم در آب می باشد که پس از اجرا ، به سرعت خشک شده و یک سطح یکنواخت با چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر ضربه و سایش را بوجود می آورد . این محصول قابل مصرف بر روی سطوح بتونی ، آجری و سیمانی می باشد .

رنگ پلاستیک و نیم پلاستیک

این محصول بر پایه رزین های پلی وینل استات بوده و قابل مصرف بر روی سطوح گچی ، سیمانی ، بتونی و چوبی است . این نوع از رنگ ها پس از خشک شدن سطحی کاملا یکنواخت و مات را به وجود می آورند . رنگ های پلاستیک در برابر شستشو مقاوم هستند ، اما رنگ های نیم پلاستیک قابل شستشو نمی باشند . این محصولات به صورت رنگ سفید و رنگ های اصلی قابل ارائه می باشند .

جلا آلکیدی براق

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن می باشد که قابل مصرف بر روی سطوح چوبی ، گچی ، فلزی و سیمانی بوده و به عنوان لایه آخر جهت افزایش سفتی و براقیت به کار می رود . جلا آلکیدی ها پس از خشک شدن یک سطح کاملا یکنواخت و مقاوم در برابر لکه و خراش را به وجود می آورند .