رنگهای ترافیکی

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک ترموپلاست بوده و دارای خواص فیزیکی – مکانیکی عالی می باشد و برای خط کشی خطوط ممتد و منقطع داخل و خارج شهر بر روی آسفالت به کار می رود .

رنگ ترافیک کلروکائوچو

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی اصلاح شده با کلروکائوچو بوده و ضمن دارا بودن خواص فیزیکی – مکانیکی عالی ، در مناطقی با آب و هوای معتدل جهت خط کشی خطوط ممتد و منقطع داخل و خارج شهر بر روی آسفالت به کار می رود .

رنگ ترافیک چند جزئی

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک سخت شونده با هردنرهای پراکسید بوده و با ضخامت 2 – 3 میلی متر جهت رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و علائم راهنمایی بر روی سطوح آسفالت به کار می رود . رنگ های چند جزئی مقاومت مناسبی در برابر سایش و جرم پذیری داشته و دارای خواص فیزیکی – مکانیکی عالی میباشد .

رنگ ترافیک گرم ترموپلاست

این محصول بر پایه رزین های هیدروکربنی و در حالت جامد است . این رنگ دارای خواص فیزیکی – مکانیکی و مقاومت سایشی بالا بوده و به صورت مذاب به روش اسپری یا اسکرید تا ضخامت 2-3 میلی متر بر روی آسفالت اجرا می شود . به دلیل سرعت زیاد خشک شدن ، جهت رنگ آمیزی مناطقی مانند اتوبان ها و بزرگراه ها که حجم ترافیک در آنها بالاست از رنگ های گرم استفاده می شود .