پروژه زیرگذر متین واقع در محله فلاح تهران توسط شرکت هونام ایمن آریا از شرکت های زیر مجموعه گروه راه اندازی شده است، وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده است. این پروژه که با هدف ایجاد دوربرگردان زیرگذر به منظور دسترسی آسان در خیابان متین در حال اجرا است، هم اکنون به مرحله داربست بندی دیواره رمپ شمالی رسیده است. این دار بست ها با هدف تراز کردن قالب بندی و
بتون ریزی دیواره انجام می شود.

به گفته مهندس شیرزادی، علاوه بر اجرای داربست دیواره شمالی، بتون ریزی رمپ جنوبی به اتمام رسیده و داربست های داخل تونل نیز برداشته شده است.