پروژه بلوار جهان نما واقع در آزاد راه تهران – کرج با همکاری شرکت سازه رهاورد دنا در ۳ فاز همچنان به پیشرفت و توسعه خود ادامه می دهد. فاز دوم این پروژه که چندی پیش به بهره برداری رسید، هم اکنون در بخش دیگری به ادامه فعالیت خود می پردازد.

مهندس حضرتی در راستای فعالیت های جدید فاز دوم پروژه به این مورد اشاره کرد: پیاده روی حاشیه بلوار جهان نما هم اکنون در حال تسطیح سازی می باشد. عقب کشیدن فنس های معارض در حاشیه پارک جهان نما و اجرای سه ردیف کفپوش ۴۰ * ۴۰ در پیاده رو، از  جمله عملیاتی است که در فاز دوم این پروژه در حال انجام است.

در ادامه توضیحات، به این نکته اشاره کردند که عملیات عمرانی در فاز ۱ واقع در خیابان مخابرات به اتمام رسیده و آماده آسفالت ریزی است که طی روزهای آتی به انجام خواهد رسید.