پروژه جهان نما که در آزاد راه تهران – کرج با هدف تعریض و بهسازی بلوار دفاع مقدس حد فاصل شهرک جهان نما و شهرک خاتم واقع شده است، بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا، در مراحل پایانی قرار دارد.

به گفته مهندس حضرتی،کفپوش پیاده روی ضلع غربی فاز اول پروژه جهان نما واقع در خیابان مخابرات به اتمام رسیده است؛ همچین بنابر گفته ایشان، فاز دوم پروژه نیز رو به پایان است و با اجرای قیرپاشی و آسفالت ریزی طی روزهای آتی به فرآیند خود خاتمه خواهد داد.