پروژه مقبره شهدا که در منطقه 17 محله وصفنارد در بوستان بهاران می باشد، زیر نظر شرکت آژند سازه دنیز به منظور احداث مقبره شهدا و بارگاه در دست اجراء است.

طبق توضیحات مهندس نوروزی، فرآیند اجرای فونداسیون این پروژه تکمیل شده و رو به پیشرفت است؛ همچنین اضافه کردند که فوم یونولیت بین شمع ها هم اجرا شده و پروسه خاک برداری به صورت دستی انجام گرفته است.