در ادامه ساخت پروژه دسترسی به محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و ساخت المان های معماری، مهندس ابراهیمی مدیر اجرایی پروژه اعلام نمودند که به منظور تعامل و ارتباط موثر بین گروه شرکت های دنا و محیط دانشگاهی و آکادمیک کشور، به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری سراسر کشور می رسانیم که جهت طراحی المانهای فضای پروژه، آماده همکاری با جوانان علاقه مند و مستعد در عرصه مذکور هستیم و از ایده های اصیل اسلامی ایرانی استقبال خواهیم کرد.