عصر چهارشنبه 30 خرداد 1403 پروژه مهم ناصر بخت با حضور دکتر وحیدی وزیر کشور و مجتبی عبدالهی استاندار البرز و تنی چند از مدیران و مسئولان لشکری و کشوری افتتاح شد، این پروژه که خیابان ناصر بخت را به بلوار خوارزمی متصل می نماید ظرف مدت کمتر از 8 ماه تلاش بی وقفه ی تیم های فنی و مهندسی شرکت سازه رهاورد دنا ، مسیر خدمت رسانی را آغاز کرد.

گفتنی است بلوار مذکور با هدف اتصال دو شاهراه حیاتی کرج تاثیر بسزایی در جهت کاهش بار ترافیک و همچنین افزایش سرعت دسترسی خودروها و کاهش چشمگیر زمان سفر و در نهایت ایجاد آسایش و آرامش را شهروندان محترم استان البرز رقم خواهد زد.