روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ جمعی از مقامات عالی رتبه شهرداری منطقه ۳ تهران در بازدید از پروژه زیبا سازی حاشیه چمران، حضور به هم رسانیده و با مهندسان، متخصصان و کارکنان حاضر در پروژه دیدار کردند.

در این بازدید، آقایان مهندس مصری معاون نظارت بر امور اجرایی اداره کل هماهنگی، مهندس فرهادیان معاون شهردار منطقه ۳، مهندس پوزنده رییس نظارت، مهندس شاهحسینی ناظر پروژه و سرکار خانم مهندس میرلوحی رییس امور ابنیه از شهرداری منطقه ۳ تهران و اداره کل امور مناطق  حضور داشتند و با مدیر پروژه جناب مهندس ابراهیمی دیدار کردند و ایشان در این دیدار به کلیه سوالات پاسخ گفته و در خصوص روند اجرایی رو به پیشرفت پروژه مطالبی را خاطر نشان کردند.

به گفته مهندس میرحیدری، تا کنون تخریب پیاده رو تا جلوی درب اصلی نمایشگاه بین المللی تهران انجام پذیرفته است؛ همچنین محل قرار گرفتن آلاچیق و نیمکت های پارک مشخص گردیده و مسیر مخصوص دوچرخه سواری به عرض ۲ متر با کفپوش قرمز رنگ تعیین شده است.