ضرورت محوطه سازی دسترسی های اطراف نمایشگاه بین المللی از جمله دغدغه های مهم سالیان گذشته ی شهرداری تهران بود که با همکاری گروه شرکت های دنا در دو فاز آغاز و در فاز اول 500 متر از محیط اطراف نمایشگاه را در برگرفته است.

پروژه ی مذکور به ساخت ده آلاچیق، 350 تیر چراغ برق، پرگولا در سه قسمت 12متری و مجموع 36 متر، پله با سنگ کریستال 25 متری با ارتفاع 10 متر می پردازد که دارای رمپ مخصوص عبور معلولین عزیز می باشد تا  دسترسی هرچه راحت تر به منظور بازدید از نمایشگاه بین المللی تهران را برای ایشان فرآهم سازد.