پروژه جهان نما که با همکاری شرکت سازه رهاورد دنا در سه فاز عمرانی در دست اجراء است، فاز سوم خود را به جهت اهمیت موضوع باتمام رساند.

به گفته مهندس حضرتی، در راستای تسهیل تردد شهروندان عزیز، اجرای خط کشی آسفالت بلوار جهان نما و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی توسط شهرداری کرج به انجام رسید. ایشان همچنین اضافه کردند تسطیح و ریگلاژ پیاده روی حاشیه شمالی بلوار جهان نما شامل عملیات جا نمایی جدید فنس پارک جهان نما در دست اجرا می باشد.

مهندس حضرتی همچنین به ادامه فعالیت عمرانی در فاز اول پروژه واقع در خیابان مخابرات اشاره نمودند  و خاطر نشان کردند که تخلیه بیس، تسطیح و ریگلاژ، کامپکت بیس و کندن چاه برای هدایت آب نهر، از جمله عملیات عمرانی در دست اجرا می باشد.