پروژه اصلاح هندسی بی آر تی فرودگاه که در خیابان دماوند منطقه ۷ تهران قرار دارد و با همکاری شرکت سازه رهاورد دنا در دست احداث است، حدود ۹۰ درصد از مراحل عملیات عمرانی خود به سرانجام رسانیده است.

به گفته مهندس نوروزی، ۹۰ درصد از اجرای آرام گیر با سنگ کیوب و همچنین ۵۰ درصد از سنگ فرش پیاده روی خیابان دماوند به اتمام رسیده است. ایشان همچنین اضافه کردند که سه لاین آرام گیر به اتمام رسیده و پس از دریافت مابقی مصالح ۱۰ متر مربع باقی مانده نیز به اتمام خواهد رسید.

مهندس نوروزی در ادامه خاطرنشان کردند که اجرای تقریبا ۳۰ متر جدول دوبل ۵۰ سانتی متری در دستور کار قرار دارد که در ادامه عملیات به مرحله اجرا خواهد رسید.