پروژه جهان نما واقع در آزارد راه تهران – کرج در مراحل پایانی فاز دوم خود قرار دارد. این پروژه که با هدف ترمیم و زیباسازی بلوار جهان نما احداث شده است، هم اکنون در مراحل پایانی فاز دوم خود می باشد.

مهندس حضرتی در گفته های خود به این موارد اشاره کردند که، جدول گذاری میانه و حاشیه بلوار جهان نما به اتمام رسیده است؛ همچنین فشرده سازی لایه زیر آسفالت توسط قلطک صورت گرفته است. ایشان همچنین افزودند که بتن ریزی دال روی نهر تقاطع خیابان جهان نما انجام گرفته و بایستی در محل خود قرار داده شود.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا