پروژه ناصر بخت که با هدف ایجاد دسترسی آسان به بلوار خوارزمی برای شهروندان عزیز ساکن کرج و توسط شرکت سازه رهاورد دنا در دست احداث است، مراحل توسعه و پیشرفت را با کمک مهندسین و متخصصان به سرعت پیش می برد.

به گفته مهندس نصیرپور، دیوارهای مالون (سنگی) در دو طرف بلوار به اتمام رسیده و در مرحله اجرای نما قرار دارد؛ همچنین افزودند که خاک برداری ۹۵ درصد از رمپ بالای بلوار انجام گرفته و در حال حاضر در مرحله گرفتن کد ارتفاعی به منظور محاسبه بیس و ساب بیس می باشد.