دیوار همجوار بوستان شهید حججی، هشتاد درصد از مراحل تکمیل را پیموده است.

پروژه دیوار همجوار بوستان شهید حججی، در ضلع شرقی بوستان، در منطقه یازده شهرداری تهران محله جوادیه قرار دارد و با هدف حفظ حریم میان بوستان و پیاده روی حاشیه بلوار دشت آزادگان و همچنین قرار گرفتن درب ورودی برای پارک کار خود را آغاز نموده است.

مهندس صفی‌یاری افزودند که هشتاد درصد فرآیند این پروژه تکمیل شده است و تا پایان سال جاری بقیه مراحل این پروژه به اتمام خواهد رسید.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا