دو جزئی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات و خدمات
  4. chevron_right
  5. تولید رنگ
  6. chevron_right
  7. دو جزئی

رنگهای ترافیک چند جزیی

به طور کلی رنگهای ترافیکی چند جزیی مواد مایعی هستند که از 3 جز اصلی رزین، سخت کننده (هاردنر) و تسریع کننده (شتاب دهنده) تشکیل شده و به 2 گروه زیر تقسیم بندی می‌شوند.

– رنگ ترافیک 2 جزیی شامل جز رزین و سخت کننده (هاردنر)

– رنگ ترافیک 3 جزیی شامل جز رزین، تسریع کننده (شتاب دهنده) و سخت کننده(هاردنر)

 

رنگهای ترافیک 3 جزیی فقط به روش دستی و با استفاده از غلطک، کاردک و شابلون گذاری اجرا می‌گردد در صورتیکه رنگ‌های 2 جزیی از نظر روش استفاده به 2 دسته تقسیم بندی می‌شوند.

– روشی دستی با استفاده از غلطک، کاردک و شابلون گذاری

– روش اسپری بر روی سطح که نیاز به تجهیزات خاص برای اجرای آنها می باشد. بدین معنی که سیستم‌های پاششی رنگ دوجزیی مجهز به ورودی مجزا مواد بوده و اختلاط اجزا با یکدیگر در دهانه پیستوله پاشش صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که رنگ 2 جزیی دستی به روش اسپری قابل اجرا نخواهد بود.

رنگهای چند جزیی پس از اختلاط  کامل اجزا و اجرا روی سطح فیلم پیوسته و یکنواختی را طی فرآیند شیمیایی تشکیل میدهند.

در ساخت رنگهای چند جزیی از رزین، پوشش دهنده‌ها (پیگمنت)، پرکننده و مواد افزودنی استفاده می شود و این (رنگها جز گروه رنگهای بدون حلال solven-free) محسوب می‌گردند که در ساخت آنها از هیچ گونه حلال آلی استفاده نمی‌شود.

ضخامت فیلم خشک در رنگ‌های 2 و 3 جزیی که به روش دستی اعمال می‌شوند بین 2500-1500 میکرون و در روش اسپری بین 1000-2000 میکرون می‌باشد.

رنگهای چند جزیی ساخته شده بر پایه رزین متیل متاکریلات می‌باشد که یک ماده کم خطر و بادوام است که در اثر واکنشهای گرمازا پیوندی قوی با سطح آسفالت برقرار میکند و دارای عمر مفید پیش از 3 سال است که بسیار طولانی تر از رنگ سرد می باشد و به علت اینکه نیاز به حرارت برای پخت ندارد در آب و هوای سرد قابل استفاده می‌باشد.

در رنگهای 2 جزیی که به روش دستی اجرا می گردند می بایست سخت کننده به رنگ اضافه شده و پس از اختلاط  کامل در عرض 20-15 دقیقه بر روی سطح اعمال شوند. ولی در رنگهای 3 جزیی می بایست ابتدا تسریع کننده به رنگ اضافه شده و پس از همگن نمودن سخت کننده اضافه می شود و پس از اختلاط کامل در عرض 20-15 دقیقه برروی سطح اعمال می شوند.

باید توجه داشت در رنگهای 3 جزیی اگر ابتدا هاردنر و سپس تسریع کننده به رنگ اضافه شود باعث غیر قابل استفاده شدن رنگ خواهد شد.