رنگ اکستروژن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات و خدمات
  4. chevron_right
  5. تولید رنگ
  6. chevron_right
  7. رنگ اکستروژن

رنگ ترافیک ترموپالست گرم

رنگ گرم یا مواد ترموپالستیک، موادی عاری از حلال هستند که به شکل گرانول پودر و یا بلوکی ساخته می شوند. این مواد با حرارت به صورت مذاب و روان در می آیند و با استفاده از روشهای مناسب روی سطح آسفالت اجرا می شوند و پس از سرد شدن به یک فیلم پیوسته و چسبنده تبدیل می گردند. به بیان دیگر رنگ ترموپلاستیک گرم، ماده ای است جامد و متشکل از رزین، پوشش دهنده (پیگمنت)، پرکننده، دانه های شیشه ای و مواد افزودنی که پس از ذوب شدن بر روی سطح اجرا می گردد.

رنگ گرم در مقایسه با رنگ سرد، در مقابل عواملی از قبیل حجم تردد، زبری سطح روسازی و فرسایش محیطی از دوام بیشتر و عمر سرویس دهی طولانی تری برخوردار است عمر مفید رنگ گرم بر اساس نوع راه، شرایط آب و هوایی و میزان تردد وسایل نقلیه بین 5-3 سال متغیر می باشد. به علت عمر مفید مناسب از رنگ گرم بیشتر برای خط کشی جاده های پر تردد، بزرگراهها،آزادراهها و شریانهای اصلی استفاده می شود. رنگ گرم معمولا به روش اسپری، اسکرید، اکستروژن و با ضخامت بین 1500 الی 4000 میکرون روی سطح روسازی اجرا می شود، در خط کشی با رنگ گرم، به منظور ایجاد قابلیت انعکاس نور و قابلیت دید در شب معمولا از دانه های شیشه ای به صورت پیش مخلوط(Premix) و روپاشی شونده(Dropon) استفاده می‌شود.

انواع رنگ ترافیک گرم ترموپلاستیک

رنگ گرم ترموپلاستیک بر اساس نوع رزین مصرف به سه نوع آلکیدی، هیدروکربنی و اپوکسی ترموپلاست تقسیم میشوند. که از این میان رنگ گرم آلکیدی بیشتر برای خطوط عرضی و رنگ گرم هیدرو کربنی بیشتر برای خطوط طولی توصیه می شود.

ضمن اینکه رنگ گرم آلکیدی بیشتر در نواحی سردسیر و به روش اکستروژن و رنگ گرم هیدروکربنی بیشتر در نواحی نسبتاً گرم و به روش اسپری اجرا می شوند. بر حسب نوع رنگ گرم، ضخامت مورد نظر، الگوی خط کشی و همچنین نوع راه و وضعیت رویه آن، خط کشیهای گرم به روش اکستروژن و اسکرید ماشینی (تحت نیروی وزن) و اسپری تحت فشار به صورت مذاب و با استفاده از تجهیزات کوچک و دستی و یا تجهیزات اتوماتیک و بزرگ اجرا می شوند.

ضخامت رنگ اجرا شده در روش اسپری بین 1200-1500 میکرون و در روش اسکرید و اکستروژن با ضخامت -1500- 4000 میکرون می باشد .دمای اجرای خط کشی نباید کمتر از 180 و بیشتر از 220 درجه سانتیگراد باشد.مقدار رنگ گرمی که برای خط کشی استفاده می شود نباید بیشتر از 6 ساعت حرارت ببیند و نباید بیش از 3 بار قبل از مصرف ذوب و جامد شود. هر گونه تغییر رنگ بر اثر حرارت موجب افت خواص رنگ خواهد شد.

به همین منظور در آزمایشگاه کنترل کیفیت محصول شرکت سازه رهاورد دنا تولیدات رنگ گرم تحت آزمون پایداری حرارتی قرار گرفته و پس از تایید کیفیت محصول به مشتری ارائه می گردد.

ضمناً به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی رنگهای گرم شرکت سازه رهاورد دنا به نحوی فرموله می گردد که در دماهای بالا هیچگونه گاز سمی از خود متصاعد ننماید. و موجب آسیب رساندن به اپراتور، محیط زیست و صدمه به تجهیزات اجرایی شود.