رنگ ترافیک سرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات و خدمات
  4. chevron_right
  5. تولید رنگ
  6. chevron_right
  7. رنگ ترافیک سرد

رنگ ترافیک سرد

رنگ ترافیکی سرد، مایعی است که از اختالط رزین، پوشش دهنده )پیگمنت( پرکننده و حلال و مواد افزودنی ساخته می‌شود. رنگ سرد به صورت یک جزیی تولید و با استفاده از قلم مو، غلطک و یا اسپری بر سطح روسازی شده اجرا می‌گردد، پس از تبخیر حلال و با طی فرآیند شیمیایی رنگ اجرا شده به یک فیلم پیوسته تبدیل می‌گردد، پیگمنت دی اکسید تیتان برای ایجاد فام سفید و کرومات سرب برای ایجاد فام زرد از جمله پیگمنت‌های مصرفی در رنگ سرد می‌باشد.عمر مفید رنگ سرد در جاده‌های با حجم ترافیک کم حداکثر یکسال و در شرایط عادی تقریباً 6 تا 21 ماه و بر روی جاده‌های که تردد روزانه زیادی دارند، حداکثر 3 ماه می‌باشد. به علت عمر مفید نسبتاً کوتاه از رنگ سرد بیشتر برای خط کشی جاده‌هایی با میزان تردد کم تا متوسط استفاده می‌شود.

رنگ سرد معمولاً با استفاده از ماشینهای مخصوص خط کشی با ضخامت فیلم تر حدود 600 میکرون و ضخامت فیلم خشک حداقل 350 میکرون بر روی سطح اجرا می شود. معمولاً در خط کشی با رنگ سرد از دانه‌های شیشه‌ای (bead glass) برای ایجاد قابلیت انعکاس نور و قابلیت دید خط کشی در شب استفاده می گردد. میزان مصرف دانه‌های شیشه‌ای روپاشی شونده باید حداقل 400 گرم بر متر مربع می باشد. رنگهای ترافیکی سرد در شرکت سازه رهاورد دنا بر اساس استاندارد ملی 339،،3758 و استانداردEN-1871 تولید و ارائه می گردد.

انواع رنگ سرد ترافیکی

تقسیم بندی رنگ سرد بر اساس نوع رزین مصرفی به 3 نوع آلکیدی، آلکیدی اصلاح شده با کلروکائوچو و اکریلیک پایه حلالی محدود می شود لذا با توجه به مزیت خواص فیزیکی- شیمیایی رنگهای ترافیکی سرد اکریلیک نسبت به سایر رنگهای ترافیکی سرد ذکر شده، بیشترین حجم مصرف و اجرای رنگهای سرد شامل رنگهای ترافیک سرد اکریلیک می باشد، از جمله ویژگیهای این رنگ می توان به سرعت بالای خشک شدن مقاومت شیمیایی خوب،چقرمگی و خصوصاً چسبندگی مناسب بر سطح رنگهای قدیمی و مقاومت نوری بالا در برابر تابش نور خورشید اشاره کرد.رنگ سرد اکریلیک در شرایط نامناسب مانند دماهای بسیار پایین و یا بسیار بالا و شرایط رطوبت خواص اجرایی مناسبی دارد.

محدودیتهای زیست محیطی

با توجه به محدودیت‌های زیست محیطی جدید، که میزان موادآلی فرار موجود در رنگهای ترافیکی نباید بیش از 150 گرم در لیتر باشد، رنگ‌های ترافیک سرد اکریلیک بر این اساس قابل تولید و ارائه می باشد. در صورتیکه میزان مواد آلی فرار600 گرم در لیتر و رنگهای آلکید پر جامد و آلکیدهایی اصلاح شده با کلروکائوچو بین 400-500 گرم در لیتر می باشد

برای آلکیدهای کم حجم 400

جدول 1: مزایا و معایب رنگ سرد پایه آبی نسبت به رنگ سرد پایه حلالی

معایب

مزایا

زمان طولانی خشک شدن در هنگام اجرا در شرایط مرطوب عدم آتشگیری و کم بودن خطرات ناشی از آتش سوزی
حساسیت شدید به دما، رطوبت، وزش باد در محیط اجرا عدم وجود حلال های آلی و عدم تاثیر منفی بر محیط زیست
حساسیت به بارش باران تاحداقل 4 ساعت پس از اجرا پایین بودن میزان ترکیبات فرار آلی
امکان استفاده از دانه های شیشه ای بزرگتر
عدم ترکیب با آسفالت و عدم بروز شکل قیرزدگی
صرفه جویی در مصرف انرژی ناشی از حذف حلال

مسایل زیست محیطی، خطرات استفاده از حلال‌های آلی و نیز قیمت بالای آنها باعث شده که در اکثر کشورهای پیشرفته مصرف بسیاری از رنگ‌های ترافیکی پایه حلالی رو به کاهش باشد. در رنگ ترافیکی سرد پایه آب، از آب به عنوان رقیق کننده و یا حلال رنگ استفاده می‌شود.

مزایا رنگ‌های پایه آبی نسبت به رنگ‌های پایه حلالی در جدول 1 خلاصه شده است در مجموع با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت‌های رنگ‌های پایه آبی، استفاده از این رنگ‌ها در سطح جاده‌ها به عنوان یک جایگزین مناسب برای رنگ‌های پایه حلالی توصیه می‌شود.