پروژه اصلاح هندسی ورودی ترمینال اتوبوسرانی شرق تهران واقع در بزرگراه شهید یاسینی محور غرب به شرق، تحت نظارت سازمان ترافیک شهر تهران و همکاری شرکت سازه رهاورد دنا، روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ عملیات عمرانی خود را آغاز نمود.

به گفته مهندس شاهی، این پروژه شامل ۳ فاز می باشد. فاز اول آن مربوط به اجرای لچکی ورودی به ترمینال شرق که شامل هدایت کننده مسیر جهت ورود به باند کندرو می باشد؛ فاز دوم این پروژه با هدف تعریض لاین تندرو می باشد و فاز سوم آن با هدف اجرای رفیوژ وسط تا ورودی ترمینال شرق است که عملیات کاتر زنی آسفالت آن با موفقیت پشت سر گذاشته شده و در حال تخریب آسفالت می باشد.

مهندس شاهی همچنین افزودند که طی روزهای آتی، عملیات تخریب جدول و نهر قدیمی که در دستور کار قرار گرفته است، به مرحله اجرا خواهد رسید.