پروژه جهان نما واقع در آزاد راه تهران-کرج که در سه فاز در دست احداث است، مراحل پایانی فاز دوم خود را طی می کند. این پروژه با هدف ترمیم و زیبا سازی حاشیه آزاد راه تهران-کرج، روبروی پارک جهان نما کار خود را آغاز کرده است.

به گفته مهندس حضرتی، تا کنون کار جدول گذاری وسط خیابان به اتمام رسیده، 95 درصد از جدول گذاری حاشیه خیابان انجام شده و لایه گذاری زیر آسفالت کف خیابان انجام و در حال حاضر پیاده روی حاشیه خیابان در دست احداث می باشد.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا