لیست تجهیزات ترافیکی

1- دستگاه خط کشی هافمن  2009 رنگ گرم ( اسپری )

2- دستگاه خط کشی هافمن 2015 رنگ گرم ( اسپری )

3- دستگاه خط کشی هافمن 2000 رنگ گرم ( اسپری )

4- دستگاه خط کشی هافمن 2016 دو جزئی H33

5- دستگاه خط کشی هافمن  2014 دو جزئی H16

6- دستگاه بروم  رنگ گرم ( اسکرید)

7- دو دستگاه کامیون بادسان با پیش گرم هافمن

8-  سه دستگاه خودروبر بادسان

9- کامیون بادسان با پیش گرم بروم

10- دو دستگاه تراک ایسوزو رنگ سرد

11- خودروبر بنز

12- چهار دستگاه تراک هیوندای رنگ سرد

13- دستگاه ویرتگن

14- کامیون بغلدار جک

لیست تجهیزات عمرانی

 1. نیسان
 2. خودروبر
 3. خاور
 4. کامیون بادسان
 5. کامیون بترتک
 6. کامیون مایلر
 7. بابکت S300
 8. بابکت S250
 9. مینی بیل
 10. بیل بزرگ
 11. لودر
 12. غلتک بزرگ 120 تنی
 13. گریدر
 14. بیل بکو
 15. فینیشر vogele
 16. غلتک آهنی HEPCO + HAMM
 17. غلتک چرخ لاستیکی 2 عدد DYNAPAC + HAMM
 18. قیرپاش
 19. وتیکن (تراش آسفالت) WIRTQEN W2000