اعضای تیم سازه رهاورد دنا

دکتر مهرداد سلیمانی

مالک و مدیر عامل

اسماعیل ابراهیمی

جانشین مدیر عامل

روح الله نصیری

مدیر کارخانه

میلاد رضایی پور

مدیر ترافیک

حسین جعفری

مدیر قراردادها

محمد نوابی

معاون فنی و عمرانی
فرزاد ملایری پور

فرزاد ملایری پور

مدیر داخلی و پشتیبانی

فائزه جوانمرد

مدیر فروش

عسکری

سرپرست عمران

بهنام نباتی

مدیر مالی

کامران بهرامی

مدیر کارگاه

هانیه ندرلو

مدیر دفتر حقوقی

فرید حیدر نیا

مسئول خرید و تدارکات

فاطمه جوکار

مدیر منابع انسانی