اعضای تیم سازه رهاورد دنا

دکتر مهرداد سلیمانی

مالک و مدیر عامل

اسماعیل ابراهیمی

جانشین مدیر عامل

روح الله نصیری

مدیر کارخانه

میلاد رضایی پور

مدیر ترافیک

حسین جعفری

مدیر قراردادها

محمد نوابی

مدیر دفتر فنی
فرزاد ملایری پور

فرزاد ملایری پور

مدیر داخلی و روابط عمومی

فائزه جوانمرد

مدیر فروش

عسکری

سرپرست عمران

بهنام نباتی

مدیر مالی

کامران بهرامی

مدیر کارگاه

هانیه ندرلو

مدیر دفتر حقوقی

فرید حیدر نیا

تدارکات و پشتبانی

فاطمه جوکار

مدیر منابع انسانی
فهرست