پروژه چمران شمال به شمال که با همکاری سازمان فنی مهندسی استان تهران و شرکت هونام ایمن آریا آغاز به کار کرده است، در منطقه ۳ تهران، در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال اتوبان چمران زیر پل حکیم واقع می باشد. این پروژه با هدف ایجاد دسترسی جدید برای شهروندانی که در مسیر شمال به جنوب اتوبان چمران در حال حرکت هستند و تمایل دارند مسیر خود را تغییر دهند و دوباره وارد مسیر جنوب به شمال اتوبان چمران شوند، در دست اجراء می باشد و طبق بررسی های به عمل آمده مدت زمان پروژه هشت ماه برآورد شده است که امید است در آبان ماه سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.

به گفته مهندس غنمی، مراحل تجهیز کارگاه جهت اسکان، چاله کنی، نصب پایه، کمرکش دیواره، نصب ورق جهت حفظ حریم کارگاه و رنگ آمیزی آن انجام گرفته است و طبق برنامه ریزی های به انجام رسیده به منظور تعیین محل شمع و  کوله، امروز نقشه برداری از محل پروژه توسط متخصصان به انجام خواهد رسید.