پروژه جمع آوری آب های سطحی در منطقه 9 شهرداری تهران واقع در مهرآباد جنوبی و روبروی بوستان شمشیری توسط شرکت هونام ایمن آریا از شرکت های زیر مجموعه گروه، در دست اجرا
می باشد. هدف از اجرای این پروژه، تحت کنترل درآوردن آب های سطحی و سیلاب و به حداقل رساندن خطرات و خسارات جانبی ورود آب به سطح شهر و ایمن سازی است.

به گفته مهندس صادقی، روز گذشته عملیات فوم بتون ریزی در محل حفاری انجام گرفته و همچنین عملیات لوله گذاری به طول ۳۰۰ متر، در داخل تونل های حفر شده به انجام رسیده است. هم اکنون این پروژه در مرحله خاک برداری قرار دارد و قرار است این عملیات تا تکمیل پروژه ادامه یابد.