پروژه دارالقرآن به مرحله اجرای فونداسیون رسید و هم اکنون در مرحله اجرای گودبرداری و سازه نگهبان قرار دارد.

طبق گزارش های بدست آمده از مهندس قلی زاده، اجرای این عملیات عمرانی با بهبود و پیشرفت چشمگیری در حال انجام است و از ۸ چاهی که به منظور اجرای شمع در برنامه حفاری قرار دارد، تا کنون ۴ مورد آن حفر شده و در حال خاک برداری می باشد. مهندس قلی زاده همچنین از اجرای پنل های فلزی و  Shout Create بر روی دیوارهای سازه نگهبان که با هدف استحکام و محافظت از بنای اطراف محل احداث ایجاد شده است، خبر دادند.