پروژه زیبا سازی حاشیه اتوبان چمران در حال احداث است

پروژه زیبا سازی پارک حاشیه اتوبان چمران، واقع در منطقه 4 شهرداری تهران و ضلع شمالی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران می باشد. از مهم ترین اهداف این پروژه، ترمیم و مرمت بافت فرسوده سنگفرش پارک، بازسازی محل بازی کودکان و رفاه حال هموطنان عزیز است.

مهندس ابراهیمی خاطرنشان کردند که پروژه حاشیه چمران در دو فاز اجرا خواهد شد و هم اکنون فاز اول آن در دست اجرا و رو به اتمام است. فاز اول این پروژه از حاشیه خیابان چمران تا درب شمالی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی می باشد؛ فاز دوم از درب نمایشگاه شروع شده و تا خیابان نمایشگاه ادامه خواهد داشت. تعویض سنگفرش های فرسوده، نصب سنگفرش با طرح و رنگ های متفاوت و ایجاد محل مخصوص عبور دوچرخه از جمله بخش های حائز اهمیت این پروژه می باشد.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا