پروژه زیرگذر متین واقع در منطقه ۱۷ تهران انتهای خیابان متین که با همکاری شرکت هونام ایمن آریا با هدف ایجاد دوربرگردان در زیر مسیر راه آهن تهران در دست اجرا می باشد، در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ همچنان به فعالیت عمرانی خود ادامه داده و هم اکنون در مرحله قالب بندی قرنیز رمپ جنوبی قرار گرفته است.

به گفته مهندس طیب زاده تا کنون عملیات اجرایی در بخش رمپ جنوبی و شمالی پیشرفت چشم گیری داشته که می توان به بتون ریزی ۵۰ متر اول قرنیز رمپ جنوبی و همچنین بتون ریزی دیواره رمپ شمالی در محل های قالب بندی اشاره کرد.

ایشان در ادامه خاطرنشان کردند که از جمله فعالیت های دیگر متخصصان حاضر در این پروژه در طی شبانه روز، باز کردن قالب های محل بتون ریزی و باز کردن داربست ها و مهاربندهای پشت دیوار بتونی رمپ شمالی بوده است.