پروژه چمران شمال به شمال با همکاری سازمان فنی مهندسی استان تهران و شرکت هونام ایمن آریا که پیش از شروع سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرده بود، مراحل ابتدایی خود در جهت پیشرفت را جلو می برد.

بنابر گزارش مهندس قاسمی سرپرست اجرایی این پروژه، تا کنون نصب کانکس به منظور اسکان متخصصان و مهندسین کارفرما و پیمانکار و همچنین کارگران به انجام رسیده است؛ و در راستای آن نصب تانکرهای آب شرب همچنین نصب ژنراتور جهت تامین برق محدوده پروژه انجام گرفته است.

ایشان همچنین افزودند که تعیین حد و مرز خطوط دیوارهای مسلح و وزنی ضلع غربی پروژه با کمک مهندس نقشه بردار صورت گرفته است. هم اکنون نیز کارگران در حال حفر چاه به عمق ۱۷.۵ متر جهت قرارگیری شمع در سه نقطه از پروژه می باشند.