باتوجه به حجم روزافزون ترافیک اتوبان های غرب تهران، شرکت هونام ایمن آریا در جهت تسهیل دسترسی عمومی، با همکاری سازمان فنی مهندسی استان تهران، اقدام به احداث دوربرگردان و کاهش مسیر دسترسی سه شاهراه اصلی شهر تهران به اتوبان چمران را کرده است.

به گفته ی مهندس غنمی مدیر پروژه ی مذکور، قالب ستون های این پروژه تا تیر ماه سال جاری نصب و همزمان عملیات بتن ریزی و همچنین حفاری شمع ها انجام و دیوار ضلع غربی هم به موازات تمامی عملیات های پیش رو به اتمام خواهد رسید.