پروژه زیرگذر متین واقع در منطقه ۱۷ تهران انتهای خیابان متین، یکی از پروژه های حساسی است که با همکاری شرکت هونام ایمن آریا با هدف ایجاد دوربرگردان در زیر مسیر راه آهن تهران، در دست اجرا می باشد.

این پروژه که طی هفته اخیر اجرای مراحل کار خود را بطور شبانه روزی به سرانجام رسانیده است، هم اکنون با تلاش مهندسین این شرکت، با فرارسیدن روزهای پایانی سال، عملیات خود را سرعت بخشیده است.به گفته آقایان طیب زاده و شیرزادی، در طول هفته اخیر عملیات جابجایی و نصب پنل قالب ها، بتون ریزی قرنیزها، بتون ریزی دیواره رمپ شمالی و جنوبی و  همچنین آرماتور بندی هندریل در رمپ جنوبی انجام شده است. ضمن اینکه ادامه افزودند هم اکنون در حال عملیات جوش کاری شاخک های پلیت ها و همچنین نصب پلیت، باز کردن و انتقال قالب ها هستیم.