پروژه بلوار ناصر بخت که با همکاری شرکت سازه رهاورد دنا و در حاشیه بیمارستان کوثر و تقاطع بلوار خوارزمی کرج واقع شده است، در سال جدید پیشرفت عملیات عمرانی قابل چشمگیری داشت.

طبق گزارش بدست آمده از مهندس نصیرپور، این پروژه در چندین بخش فعالیت خود را پیش می برد. اجرای مابقی دیوار سنگی ضلع جنوبی بلوار، اجرای رفیوژ در ضلع شمالی رمپ بالا و همچنین در بخش غربی بلوار، خاک برداری و تسطیح توسط ماشین آلات صنعتی از جمله فعالیت هایی است که در این پروژه در حال انجام است.