پروژه ی حاشیه اتوبان همت غرب واقع در 200 متری رمپ خروجی به سمت اتوبان چمران شمال که با هدف ایمن سازی حریم جاده ای به طول 180 متر و ارتفاع 9متر در حال اجرا است، در فاز اول خود شاهد نصب سه شمع و عملیات خاکبرداری و پی چینی همزمان می باشد.

با توجه به محدودیت های ترافیکی اتوبان همت در طول شبانه روز، فقط هفته ای یکبار تخلیه خاک از محل میسر خواهد بود که با توجه به حجم بالای خاکبرداری روزانه، دپوی آن تا زمان تخلیه بعدی نیز تبدیل به یک چالش جذاب شده است.

گفتنی است به جهت خطرهای ریزش گود در طول زمان اجرای پروژه علی الخصوص روزهای بارانی، شرکت در تلاش است تا با اضافه کردن تجهیزات لجستیکی و منابع انسانی بیشتر، سرعت کار را جهت حصول نتیجه ی مطلوب ناشی از کاهش خطرات احتمالی فرسایش خاک بیشتر نماید.