شرکت رفیع اندیش صدرا که مجری فعالیت های عمرانی و زیباسازی و در تعامل با شهرداری تهران می باشد، با هدف زیبا سازی و تسهیل تردد شهروندان ارجمند، مسیر عمرانی خود را در منطقه 9 با قدرت و سرعت ادامه خواهد داد.

مهندس شاهی در راستای معرفی این پروژه، جمع آوری نهرهای روباز، اتصال  نهرها به شبکه فاضلاب شهری، سهولت در تردد عابرین و جمع آوری آبهای سطحی را از مزیت های پروژه ی مذکور دانست.