پروژه زیرگذر متین، مراحل پایانی کار خود را طی می نماید. این پروژه پس از قالب بندی و بتون ریزی دیواره های داخل تونل، هم اکنون در مرحله داربست بندی قرار دارد.

به گفته مهندس شیرزادی، از جمله اقداماتی که امروز صورت گرفته است می توان، به نقشه برداری از تراز بتن سرشمار توسط مهندسین متخصص اشاره کرد. همچنین به گفته ایشان، قالب بندی دیواره رمپ جنوبی نیز به اتمام رسیده و طی روزهای آتی بتن ریزی آن هم بانجام خواهد رسید.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا