اعضای تیم گروه شرکتهای دنا

دکتر مهرداد سلیمانی

مالک و مدیر عامل

اسماعیل ابراهیمی

جانشین مدیر عامل

روح الله نصیری

مدیر کارخانه

میلاد رضایی پور

مدیر ترافیک

محمد نوابی

مدیر دفتر فنی

کامران بهرامی

مدیر کارگاه

سید علیرضا کلانتری

مدیر قراردادها

بهنام نباتی

مدیر مالی

محمد دهقان

مدیر عمران

فرید حیدر نیا

مدیر تدارکات و پشتیبانی

مهران مهرپور

مدیر حوزه مدیرعامل

فرهنگ فیروزیان

مدیر روابط عمومی

فرزاد ملایری پور

مدیر املاک و اموال

فهیمه خوشدل

مدیر منابع انسانی

هانیه ندرلو

مدیر دفتر حقوقی